Liverbirds informasjon

Vi i Liverpooldrømmer har lenge hatt rabatterte tilbud til Liverbirdsklubber vi har inngått samarbeid med. Ønsker du at din klubb skal ha avtale med oss, kontakt din leder og få han/henne til å kontakte oss på butikk@liverpooldrommer.no.

Følgende kamper kjører vi tilbud på for alle Liverbirdsklubbene som har inngått avtale med oss:
– Vi ser på kamper denne sesongen(24/25)…

Disse Liverbirdsklubbene hadde vi avtale med i fjor, ønsker noen avtale med Liverpooldrømmer i år(24/25) – Ta kontakt på epost eller facebook 🙂

Liverbirds Haugesund

Liverbirds Bergen

Liverbirds Karasjok

Liverpoolsupportere Gjøvik

Liverbirds Gjøvik

Liverbirds Tromsø

Øksnes Liverbirds

Liverbirds Solør

Liverbirds Etne/Vindagjord

Liverbirds 69 grader Nord

Liverbirds Bodø

Liverbirds Romerike

Liverbirds Harstad

Liverbirds Nes & Odal

Liverbirds Lillesand

Liverbirdsklubbene har egne fellesturer og vi bidrar gjerne med innhold til disse.