Liverbirds informasjon

Vi i Liverpooldrømmer har lenge hatt rabatterte tilbud til Liverbirdsklubber vi har inngått samarbeid med. Ønsker du at din klubb skal ha avtale med oss, kontakt din leder og få han/henne til å kontakte oss på butikk@liverpooldrommer.no.

Følgende kamper kjører vi tilbud på for alle Liverbirdsklubbene som har inngått avtale med oss:

– Liverpool v Bournemouth
– Liverpool v West Ham
– Liverpool v Aston Villa
– Liverpool v Fulham/Sheffield
United – Denne er sammen med Liverbird Bergen

Disse Liverbirdsklubbene har per i dag inngått avtale med Liverpooldrømmer:

Liverbirds Modum

Liverbirds Haugesund

Liverbirds Bergen

Liverbirds Karasjok

Liverpoolsupportere Gjøvik

Liverbirds Gjøvik

Liverbirds Tromsø

Øksnes Liverbirds

Liverbirds Solør

Liverbirds Etne/Vindagjord

Liverbirds 69 grader Nord

Liverbirds Bodø

Liverbirds Romerike

Liverbirds Harstad

Liverbirds Nes & Odal

Liverbirds Lillesand

Liverbirdsklubbene har egne fellesturer og vi bidrar gjerne med innhold til disse.